logo Atelier 10-15 ATELIER 10/15

Beurs Eigen Huis
2020-03-06

Beurs Eigen Huis

Ook dit voorjaar is de Stichting PassiefBouwen weer aanwezig op de beurs met veel informatie en vakkennis over comfortabel en engergiezuinig bouwen.

Ook Atelier 10/15 is weer de hele zondag aanwezig om geintereseerde bezoekers van advies te voorzien.

Tot zondag!